Санхүүгийн философи

ТАНИЛЦУУЛГА

Санхүүгийн мэдлэг нь хүний амьдралын бүхий л талбарт хэрэг болж байдаг суурь мэдлэг билээ. Хүмүүс бизнесээ удирдах, карьераа өсгөх, өрхийн санхүүгээ төлөвлөх, амьжиргаагаа дээшлүүлэхийн тулд заавал санхүүгийн харилцаанд орж байдаг. Та санхүүгийн философи курсээр санхүүгийн харилцааны суурь ойлголтуудыг олж авах болно.

СУДЛАХ МЭДЛЭГ

 • Санхүү | мөнгө | хүү
 • Банк
 • Хөрөнгийн зах
 • Даатгал
 • Дижитал мөнгө
 • Санхүүгийн ёс зүй

БАГШИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Ө.Ганзориг багш өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд томоохон компаниудыг амжилттай удирдахаас гадна менежмент, санхүүгийн чиглэлээр олон мянган хүнд багшилж ирсэн билээ. Түүний байгуулсан Мандал Даатгал нь өдгөө 59 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй томоохон компани болсон бол Голомт Банк Ганзоригийн удирдлаган дор өндөр үсрэлтийг хийсэн билээ.

Ө.Ганзориг Хөрөнгийн Бирж, Монголбанк, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо зэрэг байгууллагуудын зөвлөлүүдэд сонгогдон ажиллаж ирсэн. Мөн Монголын Банкуудын Холбооны ерөнхийлөгчөөр ажилласныхаа дараа Санхүүгийн Зах Зээлийн Холбооны ерөнхийлөгчөөр сонгогдон ажиллаж байна.

ХЭНД ЗОРИУЛСАН

Энэхүү курсыг бизнесмэн, менежер, дилер, брокер, оюутнууд болон санхүүгийн мэдлэгээ зузаатгах хүсэлтэй хүн бүхэнд зориулан бэлтгэсэн. Энэ курсэд хамрагдахын тулд заавал санхүүгийн мэргэжил, мэдлэгтэй байх шаардлагагүй.

ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

Хичээл 1. Танилцах лекц /танхим/
Хичээл 2. Санхүү /онлайн/
Хичээл 3. Мөнгө /онлайн/
Хичээл 4. Банк /онлайн/
Хичээл 5. Даатгал /онлайн/
Хичээл 6. Хүү /онлайн/
Хичээл 7. Хөрөнгийн зах /онлайн/
Хичээл 8. Санхүүгийн ёс зүй /онлайн/
Хичээл 9. Дижитал мөнгө /онлайн/
Хичээл 10. Хаалтын лекц /танхим/

БҮРТГҮҮЛЭХ

2021.07.02-нд эхлэх сургалт

Бүртгүүлэх
Хичээл үзэх

ТАНИЛЦУУЛГА

Санхүүгийн мэдлэг нь хүний амьдралын бүхий л талбарт хэрэг болж байдаг суурь мэдлэг билээ. Хүмүүс бизнесээ удирдах, карьераа өсгөх, өрхийн санхүүгээ төлөвлөх, амьжиргаагаа дээшлүүлэхийн тулд заавал санхүүгийн харилцаанд орж байдаг. Та санхүүгийн философи курсээр санхүүгийн харилцааны суурь ойлголтуудыг олж авах болно.

СУДЛАХ МЭДЛЭГ

 • Санхүү | мөнгө | хүү
 • Банк
 • Хөрөнгийн зах
 • Даатгал
 • Дижитал мөнгө
 • Санхүүгийн ёс зүй

БАГШИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Ө.Ганзориг багш өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд томоохон компаниудыг амжилттай удирдахаас гадна менежмент, санхүүгийн чиглэлээр олон мянган хүнд багшилж ирсэн билээ. Түүний байгуулсан Мандал Даатгал нь өдгөө 59 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй томоохон компани болсон бол Голомт Банк Ганзоригийн удирдлаган дор өндөр үсрэлтийг хийсэн билээ.

Ө.Ганзориг Хөрөнгийн Бирж, Монголбанк, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо зэрэг байгууллагуудын зөвлөлүүдэд сонгогдон ажиллаж ирсэн. Мөн Монголын Банкуудын Холбооны ерөнхийлөгчөөр ажилласныхаа дараа Санхүүгийн Зах Зээлийн Холбооны ерөнхийлөгчөөр сонгогдон ажиллаж байна.

ХЭНД ЗОРИУЛСАН

Энэхүү курсыг бизнесмэн, менежер, дилер, брокер, оюутнууд болон санхүүгийн мэдлэгээ зузаатгах хүсэлтэй хүн бүхэнд зориулан бэлтгэсэн. Энэ курсэд хамрагдахын тулд заавал санхүүгийн мэргэжил, мэдлэгтэй байх шаардлагагүй.

ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

Хичээл 1. Танилцах лекц /танхим/
Хичээл 2. Санхүү /онлайн/
Хичээл 3. Мөнгө /онлайн/
Хичээл 4. Банк /онлайн/
Хичээл 5. Даатгал /онлайн/
Хичээл 6. Хүү /онлайн/
Хичээл 7. Хөрөнгийн зах /онлайн/
Хичээл 8. Санхүүгийн ёс зүй /онлайн/
Хичээл 9. Дижитал мөнгө /онлайн/
Хичээл 10. Хаалтын лекц /танхим/

БҮРТГҮҮЛЭХ

2021.06.03-нд эхлэх сургалт

395,000Төлбөр төлөх

БУСАД КУРСУУД

3-аас дээш курсэд бүртгүүлбэл 15% хөнгөлөлттэй. Элсэх курсүүдээ нэг сагсанд хийн хөнгөлөлтөө аваарай.

Санхүүгийн философи

Сертификат

Мөнгө, санхүү, санхүүгийн зах, санхүүгийн сектор

Багш: Ө.Ганзориг
Элсэлт: 2021.06.03
Хугацаа: 1 сар
Бүтэц: 10 лекц (100% онлайн)
Текстбүүк: Санхүүгийн философи ном
Төлбөр: 395000₮

Элсэх

Менежментийн психологи

Сертификат

Менежментийн үндэс, стратеги, психологи, практик хэрэглээ

Багш: Ө.Ганзориг
Элсэлт: 2021.06.03
Хугацаа: 1 сар
Бүтэц: 9 лекц (100% онлайн)
Текстбүүк: Менежментийн психологи ном
Төлбөр: 395000₮

Элсэх

Төслийн менежмент

Сертификат

Компаниуд төсөл суурьтай менежментийг ашиглаж амжилт гаргах аргачлалууд

Багш: Ж.Батчимэг
Элсэлт: 2021.06.02
Хугацаа: 1 сар
Бүтэц: 10 лекц (100% онлайн)
Текстбүүк: Төслийн менежмент ном
Төлбөр: 395000₮

Элсэх

Менежментийн эдийн засаг

Сертификат

Бизнесмэн, менежерүүдэд зориулсан хэрэглээний эдийн засаг

Багш: Г.Ганзориг
Элсэлт: 2021.09.06
Хугацаа: 1 сар
Бүтэц: 18 лекц (100% онлайн)
Текстбүүк: Менежерүүдэд зориулсан эдийн засаг ном
Төлбөр: 395000₮

Элсэх

Бизнес процесс менежмент

Сертификат

Компаниуд бизнесийн процессийн менежмент хэрэгжүүлж амжилт гаргах аргачлал

Багш: М.Наранхүү
Элсэлт: 2021.06.02
Хугацаа: 1 сар
Бүтэц: 8 лекц (100% онлайн)
Текстбүүк: Бизнесийн процесс менежмент ном
Төлбөр: 395000₮

Элсэх

Борлуулалтын менежмент

Сертификат

Борлуулалтын сэтгэлзүй, борлуулалтын менежментийн арга хэрэгслүүд

Багш: Ө.Ганзориг
Элсэлт: 2021.08.16
Хугацаа: 1 сар
Бүтэц: 10 лекц (100% онлайн)
Текстбүүк: Борлуулалтын менежмент ном
Төлбөр: 395000₮

Элсэх

WriteMyEssays’ writers have the knowledge and commitment to deliver quality services for students. You can select your writer as per your specifications. The customers have the choice to contact their writers whenever they need to, offering comments and requests for revisions. Writers are write my essay for me free certified Ph.D. holders who combine their experience and enthusiasm for writing while also focusing on maintaining long-term relationships with clients. WriteMyEssays provides a range of options and reasonable prices.

Leave a Reply