fbpx

курс

Төслийн менежмент

Төслийн менежмент ТАНИЛЦУУЛГА Төсөл, төслийн удирдлага, байгууллагад төсөл суурьтай менежментийг хэрхэн хэрэгжүүлэх, төслийн удирдлагын нэгжийн…

Бизнес процесс менежмент

Бизнес процесс менежмент ТАНИЛЦУУЛГА Бизнес процесс менежментийн чиглэлээр буюу Процессын тухай ойлголт, байгууллагын процесс суурьтай…

Менежентийн эдийн засаг

Менежментийн эдийн засаг ТАНИЛЦУУЛГА Аливаа компанийн удирдлагууд нь олон төвөгтэй шийдвэр гаргах шаардлагатай болдог. Гэтэл…

Борлуулалтын менежмент

Борлуулалтын менежмент ТАНИЛЦУУЛГА Аливаа бизнесийн суурь үндэс нь борлуулалт байдаг билээ. Захирлууд өөрсдөө сайн борлуулагч…

Менежментийн психологи

Менежментийн психологи ТАНИЛЦУУЛГА Компани удирдах, стартап эхлүүлэх эсвэл бизнес хийхэд менежментийн мэдлэг зайлшгүй хэрэгтэй байдаг.…

Санхүүгийн философи

Санхүүгийн мэдлэг нь хүний амьдралын бүхий л талбарт хэрэг болж байдаг суурь мэдлэг билээ. Хүмүүс бизнесээ удирдах, карьераа өсгөх, өрхийн санхүүгээ төлөвлөх, амьжиргаагаа дээшлүүлэхийн тулд заавал санхүүгийн харилцаанд орж байдаг. Та санхүүгийн философи курсээр санхүүгийн харилцааны суурь ойлголтуудыг олж авах болно.