Ажилтнуудаа тасралтгүй хөгжүүлдэг компаниуд амжилт гаргадаг.

Групп хөнгөлөлт
Багцын хөнгөлөлт
Гишүүнчлэлийн эрх
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр
Ажлаа хийнгээ суралцах боломж

Манай сургуультай хамтарч ажилтны хөгжлийн хөтөлбөр гаргах боломжтой.

Байгууллагын багцын мэдээлэл авахыг хүсвэл доорх формыг бөглөөд явуулна уу. Бид тантай эргээд холбогдох болно.

Байгууллагын сургалт захиалга