fbpx

Менежментийн эдийн засаг

ТАНИЛЦУУЛГА

Аливаа компанийн удирдлагууд нь олон төвөгтэй шийдвэр гаргах шаардлагатай болдог. Гэтэл тэрхүү шийдвэр гаргалтад зах зээлийн нөхцөл байдал, харилцагчдын зан төлөв, ажилчдын сэтгэл ханамж, төрийн байгууллагуудын бодлого, дотоод нөөц бололцоо гэх мэт олон хүчин зүйлс нөлөөлж байдаг. Иймд тэдгээр шийдвэр гаргалтуудыг эдийн засгийн ухааны арга, аргачлалуудыг ашиглан оновчлох, зах зээлийг хялбаршуулан ойлгох талаар тус хичээл дээр үзэх болно.

СУДЛАХ МЭДЛЭГ
  • Макро микро эдийн засаг
  • Мөнгөний болон сангийн бодлого
  • Бодит эдийн засаг
  • Валютын ханш
  • Стратеги
  • Төлбөрийн тэнцэл
БАГШИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Г. Батзориг нь Мандал Санхүүгийн Нэгдэлийн ерөнхий эдийн засагч бөгөөд өмнө нь Грандлайн БДК-н хөрөнгө оруулалтын шинжээч, Хасбанкинд Зээлийн багцын аналист, Макро эдийн засгийн шинжээч, Голомт банкинд макро эдийн засагч, ахлах эдийн засагчаар тус тус ажиллаж байв. Тэрээр дэлхийн болон Монголын эдийн засаг, макро эдийн засгийн судалгааны ажилд оролцож байсан. Тэрээр МУИС-н Эдийн засгийн сургуулийг эдийн засагч мэргэжлээр бакалавр, Турк улсад Сакаряа их сургуульд эконометрик, эдийн засгийн чиглэлээр магистр хамгаалсан.

ХЭНД ЗОРИУЛСАН

Энэхүү курсийг бизнесмэн, менежер, оюутнууд болон эдийн засгийн мэдлэгээ зузаатгах хүсэлтэй хүн бүхэнд зориулан бэлтгэсэн. Энэ курст хамрагдахын тулд та заавал эдийн засаг, менежментийн мэдлэгтэй байх шаардлагагүй.

ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

Хичээл 1. Танилцах лекц /танхим/
Хичээл 2. Микро эдийн засаг / онлайн/
Хичээл 3. Эрэлт /онлайн/
Хичээл 4. Нийлүүлэлт /онлайн/
Хичээл 5. Загварчлал ба таамаглал /онлайн/
Хичээл 6. Зардал, орлого /онлайн/
Хичээл 7. Үйлдвэрлэл /онлайн/
Хичээл 8. Тоглоомын онол ба стратеги /онлайн/
Хичээл 9. Глобал бизнес ба валютын ханш / онлайн/
Хичээл 11. Макро эдийн засаг / онлайн/
Хичээл 12. Бодит эдийн засаг / онлайн/
Хичээл 13. Эдийн засаг / онлайн/
Хичээл 14. Инфляци / онлайн/
Хичээл 15. Мөнгөний бодлого / онлайн/
Хичээл 16. Сангийн бодлого / онлайн/
Хичээл 17. Төлбөрийн тэнцэл / онлайн/
Хичээл 18. Хаалтын лекц /танхим/

БҮРТГҮҮЛЭХ

2024 оны сургалтад элсэх

БУСАД КУРСУУД

3-аас дээш курсэд бүртгүүлбэл 5% хөнгөлөлттэй. Элсэх курсүүдээ нэг сагсанд хийн хөнгөлөлтөө аваарай.

САНХҮҮГИЙН ФИЛОСОФИ

Сертификат

Мөнгө, санхүү, санхүүгийн зах, санхүүгийн сектор

Багш: Ө.Ганзориг
Элсэлт: 2024 он
Хугацаа: 1 сар
Бүтэц: 10 лекц 
Текстбүүк: Санхүүгийн философи ном
Төлбөр: 395000₮

Элсэх
МЕНЕЖМЕНТИЙН ПСИХОЛОГИ

Сертификат

Менежментийн үндэс, стратеги, психологи, практик хэрэглээ

Багш: Ө.Ганзориг
Элсэлт: 2024 он
Хугацаа: 1 сар
Бүтэц: 9 лекц 
Текстбүүк: Менежментийн психологи ном
Төлбөр: 395000₮

Элсэх
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Сертификат

Компаниуд төсөл суурьтай менежментийг ашиглаж амжилт гаргах аргачлалууд

Багш: Ж.Батчимэг
Элсэлт: 2024 он
Хугацаа: 1 сар
Бүтэц: 10 лекц 
Текстбүүк: Төслийн менежмент ном
Төлбөр: 395000₮

Элсэх
МЕНЕЖМЕНТИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

Сертификат

Бизнесмэн, менежерүүдэд зориулсан хэрэглээний эдийн засаг

Багш: Г.Батзориг
Элсэлт: 2024 он
Хугацаа: 1 сар
Бүтэц: 18 лекц 
Текстбүүк: Менежерүүдэд зориулсан эдийн засаг ном
Төлбөр: 395000₮

Элсэх
БИЗНЕС ПРОЦЕСС МЕНЕЖМЕНТ

Сертификат

Компаниуд бизнесийн процессийн менежмент хэрэгжүүлж амжилт гаргах аргачлал

Багш: М.Наранхүү
Элсэлт: 2024 он
Хугацаа: 1 сар
Бүтэц: 8 лекц
Текстбүүк: Бизнесийн процесс менежмент ном
Төлбөр: 395000₮

Элсэх
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТ

Сертификат

Борлуулалтын сэтгэлзүй, борлуулалтын менежментийн арга хэрэгслүүд

Багш: Ө.Ганзориг
Элсэлт: 2024 он
Хугацаа: 1 сар
Бүтэц: 10 лекц
Текстбүүк: Борлуулалтын менежмент ном
Төлбөр: 395000₮

Элсэх